För att du ska få ersättning för en skada alternativt ersättning för en självriskkostnad, krävs att du kan visa att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel:

  • att vi har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid
  • att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat.
Det räcker alltså inte att du kan visa att din skada på något sätt har att göra med våra drift- och underhållsåtgärder för att få ersättning.