Ansökan om skadestånd

Översikt - Steg 3 av 7

3. Vad är din skyldighet som trafikant?

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden. På sträckor med varningsskyltar får du som trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig.

Kontakt