Ansökan om skadestånd

Översikt - Steg 1 av 7

1. Kort om ansökan om skadestånd

Om du har skadat dig själv eller ditt fordon, på en väg-, gång- och cykelbana som samhällsbyggnadskontoret är väghållare för, kan du under vissa omständigheter ha rätt till skadestånd.

Kontakt