Översiktsplanering

I översiktsplanen planerar vi för den framtida markanvändningen i Norrköping. Planen skapar förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i vår kommun, och hur våra invårnare och besökare ska uppleva Norrköping.

 

Pågående fördjupning av översiktsplan

 

Fördjupning av översiktsplan


Tillägg till översiktsplan

Kontakt