Översiktsplan för stad och landsbygd

Norrköpings kommun växer och utvecklas. I översiktsplanen planerar vi för hur vi ska växa och utvecklas till en mer attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen behandlar den långsiktiga och fysiska utvecklingen av vår kommun. Översiktsplanen redovisar inte detaljlösningar. Planen innehåller prioriteringar och avvägningar och är visionär och strategisk.

Översiktsplan för stad och landsbygd antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Tillsammans med Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping bildar Översiktsplan för stad och landsbygd Norrköpings kommuns tredelade översiktsplan.

Titta på översiktsplanen i karta

 

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplan Norrköping, vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen planerar vi för framtiden. Planen ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i Norrköpings kommun och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

Vi ska ta hand om och utveckla det vi har idag när vi planerar för framtidens Norrköpingsbor.

 

Norrköping växer

Översiktsplan för Norrköping, Norrköping växer

Norrköping växer och vi blir fler kommuninvånare varje dag. Det behöver vi planera för. När vi blir fler Norrköpingsbor behövs fler bostäder, skolor, sjukvård och bra infrastruktur.

Det ska vara attraktivt att bo, leva och arbeta, både i staden Norrköping och på landsbygden.

 

Använda och utveckla befintliga strukturer

Översiktsplan för Norrköping, använda och utveckla befintliga strukturer

När vi utvecklar kommunen utgår vi från det som finns idag. Det gäller exempelvis både bebyggelsestruktur och infrastruktur som vägar, järnvägar, vattenledningar och bredband.

De strukturer som finns idag bygger vi vidare på.

 

Förstärka Norrköpings karaktärer

Översiktsplan för Norrköping, förstärka Norrköpings karaktärer

När vi bygger och planerar gör vi det med respekt och fantasi. I Norrköpings kommun finns staden med strömmen, promenaderna och stenstadsbebyggelsen, här finns också landsbygden med skogarna och sjöarna, slätten och kusten samt tillhörande bebyggelse.

Vi utgår från platsens karaktär när vi planerar för framtidens Norrköping.

 

Kontakt