Miljö- och riskfaktorer - Tillägg till översiktsplanen

Tillägget utgör ett förslag till inriktningar för hur olika miljö- och riskfaktorer ska tas med i fortsatt utbyggnad och planering i kommunen. Det är också en sammanställning av var det finns riskområden i kommunen.

Planen innehåller 12 olika ämnesområden, till exempel översvämningar, farliga verksamheter och transport av farligt gods.

 

Inriktningarna i Miljö- och riskfaktorer – tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun har arbetats in i översiktsplanen för staden och översiktsplanen för landsbygden. Med anledning av det kommer inget tillägg till översiktsplanen för miljö- och riskfaktorer att tas fram.

 

Samråd

Samrådstiden var 27 december 2012 - 4 mars 2013

Samrådshandlingar

Miljö- och riskfaktorer – tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommunPDF (pdf, 3.9 MB)

KartorPDF (pdf, 1.9 MB)

Bilagor och källorPDF (pdf, 374.8 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 936.2 kB)

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare
Telefon: 011-15 19 66

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping