Åby och Jursla - Fördjupning av översiktsplanen

Åby och Jursla ligger strax norr om Norrköping och har tillsammans ca 6 500 invånare.

Åby och Jursla är av Norrköpings kommun utsedda till prioriterade utvecklingsorter. Norrköpings kommun vill därför utreda vilka möjligheter Åby och Jursla har att utvecklas ytterligare i positiv riktning.

Målet med fördjupningen av översiktsplanen är att kopplingarna mellan Åby och Jursla ska stärkas, bostäder och verksamheter ska kunna etableras och kopplingarna in till Norrköping ska stärkas.

I planförslaget redovisas tänkbara områden för bostads- och verksamhetsutveckling. Planen redovisar också tänkbara nya trafiklösningar, samt vilka grönområden som anses vara särskilt viktiga i området.

 

Bearbetning inför antagande


Nu bearbetas planen inför planerat antagande våren 2018.

Utställning

Under perioden 19 juni - 22 september 2017 var planförslaget på utställning.

Utställningshandlingar

Fördjupning av översiktsplan för Åby och JurslaPDF (pdf, 6.7 MB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 297.3 kB)

KungörelsePDF (pdf, 151.6 kB)

Samråd

Under perioden 2 juni - 30 september 2014 var förslaget till fördjupning av översiktsplanen på samråd.

Samrådshandlingar

Fördjupning av översiktsplan för Åby och JurslaPDF (pdf, 4.3 MB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB) 

Kontakt