Översiktsplaner och fördjupningar

Översiktsplanen visar vilken riktning Norrköpings kommun har för en långsiktig hållbar utveckling för den fysiska miljön.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den visar hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

I översiktsplanen kan du se var det föreslås att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta, och vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Pågående arbete med översiktsplaner och fördjupningar

Aktuella översiktsplaner och fördjupningar

Kommunövergripande översiktsplaner

Fördjupningar av översiktsplanen

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Norrköpings kommun

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Översiktsplan för landsbygden

Översiktsplan för staden

Riktlinjer för trafik

Fördjupningar av översiktsplanen

Händelö

Industrilandskapet

IndustrilandskapetPDF (pdf, 19.7 MB)

Kimstad

KimstadPDF (pdf, 5.3 MB)

Kimstad - MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.7 MB)

Kartbilaga 1PDF (pdf, 915.6 kB)

Kartbilaga 2PDF (pdf, 849.6 kB)

Kartbilaga 3PDF (pdf, 1.5 MB)

Kartbilaga 3 - teckenförklaringPDF (pdf, 334.9 kB)

Norsholm

NorsholmPDF (pdf, 35.9 MB)

Svärtinge

SvärtingePDF (pdf, 8.9 MB)

Åby centrum

Åby centrumPDF (pdf, 1.8 MB)

Östra Husby

Östra husbyPDF (pdf, 7.5 MB)

Resecentrum och södra Butängen

Kontakt