Utveckling av Norrköpings hamn

Vi planerar för en utbyggnad av Pampushamnen på Händelö i Norrköping med fördubblade kajytor.

I och med utvecklingen av Inre hamnen, flyttar den nuvarande hamnverksamheten längre ut och koncentrerar verksamheten för att bli ännu mer effektiv. Genom att
flytta ut hamnverksamheten kortas transportavstånden samtidigt som vi minskar den tunga trafiken och flaskhalsarna i de centrala delarna av staden.

Kommunen ansöker nu om tillstånd till muddring och anläggande av kaj i Pampushamnen. För att kunna få plats med fler och större fartyg krävs muddring och en förlängning av den befintliga kajen.

För att få nödvändigt djup i nya hamnbassängen måste det muddras. Att muddra innebär att man schaktar, gräver bort befintlig havsbotten för att få plats med kajkonstruktion och öka djupet i den nya hamnbassängen. Det här arbetet är så pass omfattande att kommunen måste söka tillstånd för att schakta i vatten och omplacera de bortgrävda muddermassorna. För att hamnen ska kunna få plats med fler fartyg i Pampushamnen behöver även den befintliga kajen förlängas.

Ta del av hela ansökan här eller i Rådhusets reception