En illustration över det restaurang och hotell som ska byggas på Strömsholmen.

Illustration av restaurang och hotell som ska byggas på Strömsholmen.

2015
En programhandling har tagits fram som drar upp riktlinjerna för utformningen av Kalvhagen, Södra kajen och Strömsholmen.

2016
Projekteringen av Kalvhagen och Södra kajen sker under sommaren till vintern.
Vinnare i marktilldelningstävling för byggrätt på Strömsholmen utsågs av stadsplaneringsnämnden i april 2016 och projektering av byggnaden pågår.

2017
Planerad byggstart av Kalvhagen och Södra kajen. Byggnationen av restaurang och hotell på Strömsholmen pågår.

Planerad projektering av parkmark och bad på Strömsholmen görs färdigt.

2018
Kalvhagen och Södra kajen står klar för invigning våren 2018. Vår förhoppning är att även paviljongerna är klara då och att dessa drivs av entreprenörer med olika inriktningar.

Restaurangen och hotellet på Strömsholmen invigs på våren/sommaren.

Byggnation av parkmarken och badet på Strömsholmen påbörjas.

2019
Parken och badet invigs med ett dopp i juni 2019.