Det är planerat för att bygga kajpaviljonger utmed Hamngatan. Dessa ska i första hand innehålla någon form av matservering och ha en uteservering intill respektive kajpaviljong.

På bryggorna kommer det inte finnas någon uteservering utan de är till för allmänheten.

Det kommer även att finnas möjligheter att äta och fika på hotellet som ska byggas på Strömsholmen.