Bryggorna kommer att få ramper för att alla ska kunna nå dem. Det kommer även finnas en publik toalett i anslutning till kajpaviljongerna.

Lekplatsen, som har ett klättertema, kommer bland annat att ha tillgängliga lekhus, sandlåda och belysningslek. Alla delar kommer inte vara lika tillgängliga då en del klätterlek finns till exempel uppe i luften.