Norrköping vid Strömmen

Syfte och beskrivning

Ett flygfoto över Strömmen i området runt Hamnbron där hela området som ska rustas upp finns markerat. 

Klicka här för större bild

2005 togs ett gemensamt gestaltningsprogram, ”Norrköping vid Strömmen”, fram för hela området från Hamnbron till båda sidor av Saltängsbron. Inom det projektet har tidigare Norra kajen och Samarien fått nytt utseende och rustats upp.

Nu vill vi fortsätta arbetet med sista delen som omfattar den södra kajsidan längs Hamngatan, mellan Saltängsbron och Hamnbron. I området ingår parkområdet Kalvhagen samt Södra kajen och Strömsholmen. Detaljplanen för detta område vann laga kraft 2014 och under 2015 startade tekniska kontoret arbetet med att ta fram ett förslag som troligtvis kommer att börja byggas under 2016.

Stadsbyggnadskontoret utlyste en marktilldelningstävling för Strömsholmen under 2015 och i april 2016 tog stadsplaneringsnämnden beslut om att utse Tjuren projektpartner AB som vinnare av marktilldelningstävlingen. Tjuren ska bygga en restaurang och ett boutiquehotell inom byggrätten på Strömsholmen. Utformningen av parken sker i samverkan med planeringen av byggnationen av restaurangen och hotellet.

Frågor och svar

Entreprenör:

Startdatum:

Slutdatum:

Kontakt: Projektledare Rickard Huld, 011-15 16 29, rickard.huld@norrkoping.se