Framtidens spårväg

Norrköping fortsätter att växa. Vi blir fler människor och nya bostäder byggs. För att Norrköping ska växa hållbart vill vi satsa på en utbyggd kollektivtrafik och skapa bättre möjligheter för gång- och cykeltrafik.

Så tycker Norrköpingsborna om spårvagnarnas framtid

Spårvagnslinjer till fler stadsdelar, tätare turer, lägre kostnader och snabbare restid. Det är några av önskemålen som kom fram när Norrköpings kommun genomförde en enkätundersökning om framtidens spårväg.

Under perioden 17 augusti till 10 september genomfördes en enkät för att samla in Norrköpingsbornas synpunkter om spårvägsutbyggnad.

782 personer deltog i medborgardialogen som tog plats på Augustifesten samt via Norrköpings kommuns webbplats och facebooksida.

Här kan du ta del av resultatet.

Framtidens spårväg - så tycker NorrköpingsbornaPDF (pdf, 1.7 MB)

Ljuralänken

En del i planeringen för framtidens spårvagnsnät är Ljuralänken. Just nu pågår arbete med detaljplanen för Ljuralänken. Resultatet från enkäten ovan blir en del av beslutsunderlaget för hur Norrköpings spårväg ska byggas ut. Senare planeras också samråd för Ljuralänkens detaljplan, då kan du tycka till om Ljuralänken specifikt.

Läs mer om Ljuralänken.

Relaterad information