I anslutning till stämman för Ensjöns sjösäkningsföretag finns också möjlighet att lämna synpunkter kring anläggningarnas drift och funktion vid ett samråd.

På samrådet finns också möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor kring invallningsföretaget och miljödammen.

När: Torsdagen den 7 december klockan 18.00

Plats: Slottshagens reningsverk, Kommendantvägen 4 i Norrköping

Anmälan: Anmälan krävs till Therese Nordgren senast den 5 december.
Anmäl dig via e-post: therese.nordgren@norrkoping.se eller telefon 011-15-12-14

 

Handlingar 

Kallelse till samrådPDF (pdf, 63.1 kB)

Invallningsföretag

Underlag lagligförklarande av befintlig vattenanläggningPDF (pdf, 198.7 kB)

Evalunds invallningsföretag år 1976 på fastigheten Sankt Johannes 9:9PDF (pdf, 3.7 MB)

 

Kontakt vid frågor om invallningsföretaget

Lennart Ekman
Telefon: 011-34 30 53 eller 070-666 70 38
E-post: lelle.morot@telia.com

 

Miljödamm

Handlingar och ritningar för miljödammPDF (pdf, 1.9 MB)

Underlag för samråd, tillstånd för befintlig vattenanläggning Sankt Johannes 8:49PDF (pdf, 177.3 kB)

 


Kontakt vid frågor om miljödammen

Simon Karlsson
Limnolog, tekniska kontoret
Telefon: 011-15 26 73
E-post: simon.karlsson@norrkoping.se