Övergripande stadsutvecklingsprojekt

Här hittar du samlad information om större utvecklingsprojekt som pågår inom Norrköpings stadsutveckling och som sträcker sig över stadsdelar, kvarter eller områden.