Vikbolandet 2, Spårvägen 3 och Oxelbergen 1:1, Oxelbergen

Detaljplan för del av fastigheterna Vikbolandet 2, Spårvägen 3 och Oxelbergen 1:1 inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra ett utvecklande av fastigheterna med bland annat en bussverkstad.

Planbesked

Den 13 oktober 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.