Tillägg till flera detaljplaner, Norsholm

Tillägg till detaljplanerna för Norsholms gårdsområde 1:165 (0581-P88/6), Norsholms gårdsområde 1:170 (0581-P89/3), Norsholms gårdsområde 1:1 m.fl. (05-KIM-293), område söder om Göta kanal i Norsholm (05-KIM-502), Norsholm 10:5 m.fl. (05-KIM-539), Kanaljorden 1:1 m.fl. (0581-P94/7 och Norsholms gårdsområde 1:74 (0581K-P10/15), inom Norsholm i Norrköpings kommun

Syftet med tilläggen till detaljplanerna är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag på tillägg till detaljplanerna som beräknas ställas ut för granskning under fjärde kvartalet 2017.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se