Tillägg till flera detaljplaner, Norsholm

Tillägg till detaljplanerna för Norsholms gårdsområde 1:165 (0581-P88/6), Norsholms gårdsområde 1:170 (0581-P89/3), Norsholms gårdsområde 1:1 m.fl. (05-KIM-293), område söder om Göta kanal i Norsholm (05-KIM-502), Norsholm 10:5 m.fl. (05-KIM-539), Kanaljorden 1:1 m.fl. (0581-P94/7 och Norsholms gårdsområde 1:74 (0581K-P10/15), inom Norsholm i Norrköpings kommun

Syftet med tilläggen till detaljplanerna är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark.

Nu pågår arbete med att gå igenom tillägget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning i början av april 2018.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se