Strömbrytaren 10 och Strömbrytaren 11, Himmelstalund

Detaljplan för fastigheterna Strömbrytaren 10 och Strömbrytaren 11 inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av industriområde till en levande stadsdel med användning som bostäder, skola och lokaler för verksamheter.

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanerig@norrkoping.se