Stjärnan 15, Stjärnan 16 och Nordantill 1:1, Nordantill

Detaljplan för fastigheterna Stjärnan 15 och Stjärnan 16 samt del av fastigheten Nordantill 1:1 inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att avgränsa och utforma kvarteret Stjärnan som ska utvidgas med del av Järnvägsparken och där stor hänsyn till den värdefulla parkmiljön måste tas.

Den 14 februari 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se