Stallet 5 och Stallet 6, Nordantill

Detaljplan för fastigheten Stallet 5 och fastigheten Stallet 6 inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter som detaljhandel, kontor, restaurang och dagligvaruhandel.

Den 11 juni 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se