Skogslotten 1:1, Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Skogslotten 1:1 med närområde inom Kvillinge landsbygd i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning av ridanläggning samt bostäder.

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanerig@norrkoping.se