Skeppet 13, Östantill

Detaljplan för del av fastigheten Skeppet 13 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontor med publik och kommersiell verksamhet i bottenvåningen. Det är viktigt att byggnaden får ett högt arkitektoniskt värde och att den i övrigt passar in i omgivningen.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under fjärde kvartalet 2019.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se