Skepparen 1-5, Saltängen 1:12-15 samt del av Presidenten 1, Saltängen

Detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5, Saltängen 1:12-15 samt del av Presidenten 1 inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och kontor i hög arkitektonisk kvalité.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se