Silvret 1, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Silvret 1 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utöka byggnaden och handelsytan, delvis i två våningsplan. Det finns ett vidare behov av översyn av hela fastigheten för utveckling av verksamheten, bland annat med parkering. Förslaget omfattar även angränsande delar av gatunät och kommunens mark.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2015.

Planarbetet ska inledas med ett program.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se