Silvret 1, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Silvret 1 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utöka byggnaden och handelsytan, delvis i två våningsplan. Det finns ett vidare behov av översyn av hela fastigheten för utveckling av verksamheten, bland annat med parkering. Förslaget omfattar även angränsande delar av gatunät och kommunens mark.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2015.

Planarbetet ska inledas med ett program.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se