Såpkullen 1:2, Såpkullen

Detaljplan för del av fastigheten Såpkullen 1:2 med närområde inom Såpkullen i Norrköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 mars 2016.

Detta område kommer att samordnas med planarbete för fastigheten Såpkullen 1:6 (även kallad Berget).

Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen, del 2

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67
och
Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se