Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen, del 2

Detaljplan för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping, del 2

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning av staden.

Del 2, fastigheten Såpkullen 1:6 (även kallad Berget), ska samordnas med detaljplanen för del av Såpkullen 1:2 med närområde.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Mer information

2012 blev planområdet uppdelat i två delar. Del 1 har vunnit laga kraft.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping

Kontakt

Simon Tell, handläggare:
011-15 67 46

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se