Risängen 5:37, Risängen

Detaljplan för fastigheten Risängen 5:37 med närområde inom Risängen i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av verksamheter i området.

Området söder om Arkösundsvägen ingick tidigare i ovanstående detaljplan, men nu ingår området istället i detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping.

Detaljplanen ligger vilande tills vidare.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 maj 2012.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare detaljplanering:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se