Renströmmen 7 och Renströmmen 9, Saltängen

Detaljplan för fastigheterna Renströmmen 7 och Renströmmen 9 inom Saltängen i Norrköping

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Scandic Hotell på innergården av fastigheterna.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 14 november 2017, § 205. Sista dag för överklagande är den 13 december 2017.

Förslag på antagandehandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 243.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 217.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 401.6 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se