Renströmmen 7 och Renströmmen 9, Saltängen

Detaljplan för fastigheterna Renströmmen 7 och Renströmmen 9 inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Scandic Hotell på innergården av fastigheterna.

Beslutet vann laga kraft den 14 december 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 243.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 640.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 671.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se