Pryssgården 1:43, Pryssgården

Tillägg till detaljplan för Pryssgården 1:43 inom Pryssgården i Norrköpings kommun

Syftet med tillägg till detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av den gruppbostad som finns på platsen idag.

Beslutet vann laga kraft den 15 april 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 607 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 697.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 612.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Christian Wintenby, processansvarig:
011-15 19 55

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping

fysiskplanering@norrkoping.se