Östra Eneby 1:8 (Ryssnäs udde), Svärtinge

Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 1:8 (Ryssnäs udde) inom Svärtinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i attraktiva lägen.

Planbesked

Den 26 februari 2014 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Den 13 april 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden besked om att inte inleda planarbete utan avslutar ärendet.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.