Nordanskog 1:32, Nordanskog 2:1 och Gåsåker 2:1, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Nordanskog 1:32, Nordanskog 2:1 och Gåsåker 2:1 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av centrala Arkösund med bostäder och service samt möjliggöra återställandet av en farbar vattenförbindelse mellan Beckmansviken och Lindöviken.

Stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se