Nordanskog 1:1, Arkösund

Detaljplan för del av fastigheten Nordanskog 1:1 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av campingområdet med större uppställningsytor för husvagnar, husbilar och stugor.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger sadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Anna Karlin, handläggare:011-15 53 98

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se