Navestadområdet, Navestad, ändring

Ändring av Förslag till stadsplan för Navestadområdet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya separata bostadsfastigheter för befintliga bostadshus.

Den 24 mars 2014 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 11.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.7 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se