Navestad, nordvästra delen, Navestad, ändring

Ändring av Förslag till stadsplan inom stadsdelen Navestad i Norrköping, Nordvästra delen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya separata bostadsfastigheter för befintliga bostadshus.

Den 20 mars 2014 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se