Navestad, nordvästra delen, Navestad, ändring

Ändring av Förslag till stadsplan inom stadsdelen Navestad i Norrköping, Nordvästra delen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya separata bostadsfastigheter för befintliga bostadshus.

Planbesked

Den 20 mars 2014 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.