Motorn 12, Sylten

Detaljplan för fastigheten Motorn 12 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplan är att möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadskontoret som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se