Mauritsberg 2:22 m fl., Östra Husby, ändring

Ändring av Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m fl. inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större flexibilitet avseende byggnadernas utformning och placering.

Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2018.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 9.8 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 874.5 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 182.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 174.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 209 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se