Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 12 november - 3 december 2018.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 349.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 438 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 779.5 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.