Mamre 2, Hageby

Detaljplan för fastigheten Mamre 2 inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av befintlig kyrkobyggnad, att
utöka möjlig användning av byggnaderna till samlingslokal, bostäder, vårdboende och kontor samt bekräfta rådande bestämmelser av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Antal våningar ändras från en till två, inklusive suterrängvåning där det finns.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under andra kvartalet 2018.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se