Mamre 2, Hageby

Detaljplan för fastigheten Mamre 2 inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av befintlig kyrkobyggnad, att
utöka möjlig användning av byggnaderna till samlingslokal, bostäder, vårdboende och kontor samt bekräfta rådande bestämmelser av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Antal våningar ändras från en till två, inklusive suterrängvåning där det finns.

8 december 2017 - 5 februari 2018 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Istället för samrådsmöte kan samtal bokas med handläggaren.

Lämna in synpunkter senast den 5 februari 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 540.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 220.2 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se