Malen 1 och Smedby 6:1, Smedby

Detaljplan för fastigheten Malen 1 samt del av fastigheten Smedby 6:1 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggnadsarea, högre nockhöjd, utöka område för skoländamål samt att en tomtindelning från 1960 för Malen 1 ska upphävas.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslag och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under fjärde kvartalet 2019.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se