Den 10 oktober 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.