Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 31 augusti - 24 september 2018.

Granskningshandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2.7 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 671.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 333.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 372.3 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.