Ljura 1:1, Ljura, ändring

Ändring av Detaljplan för en del av Ljura 1:1 m.fl. (Ljurafältet) inom Ljura i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inglasning av balkonger.

Beslutet vann laga kraft den 13 december 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 666.5 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 328.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 372.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 176.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se