Den 21 mars 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.