Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3, Ektorp

Detaljplan för fastigheterna Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3 inom Ektorp i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i området längs Skarphagsleden.

Den 21 mars 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se