Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3, Ektorp

Detaljplan för fastigheterna Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3 inom Ektorp i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i området längs Skarphagsleden.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Simon Tell, handläggare:
011-15 67 46

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se