Kullerstad 2:3, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Kullerstad 2:3 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet samt bostäder inom planområdet.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 203.6 kB)

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se