Kullerstad 12:1 och Kullerstads Prästgård 1:1, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Kullerstad 12:1 och del av fastigheten Kullerstads Prästgård 1:1 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnation av parkeringsplats för handelsändamål inom fastigheterna Kullerstad 12:1 och Kullerstads Prästgård 1:1.

Utifrån aktuell planprioritering är planarbetet just nu vilande.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredning

ParkeringsutredningPDF (pdf, 239.4 kB)

Kontakt

Johan Nordström, handläggare:
011-15 13 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se