Krokeks-Hult 1:196, Krokek

Tillägg till detaljplan för fastigheten Krokeks-Hult 1:196 med närområde inom Krokek i Norrköpings kommun

Syftet med tillägget till detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus då företagen i byggnaden vill utöka sina verksamheter.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 oktober 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se