Samrådstiden var den 8 maj - 21 juni 2017.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 23 maj 2017.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 548.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 333.9 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.